2012 – 2014

English
Aditya Sarin
Aniruddha N
Ann Lynn Correa
Chitralekha Manohar
Nikhil Ramachandran
Nikitha N
Sharvari Sastry
Suyog Rai
Utthana Bharighat
Vivek P

Philosophy
Ananya Rao
Pooja Nayak
Samuel Buchoul
Sammitha Sreevathsa
Shireen Azam
Tapaswi H M

Advertisements